Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden – IL DONO


Algemeen

Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met onze Algemene Voorwaarden akkoord gaat. IL DONO houdt zich het recht voor haar Algemene Voorwaarden tussentijds te wijzigen.


Annulering van uw bestelling

Iedere bestelling kan, zonder aanbetaling van een boete en zonder opgave van redenen, mits nog niet verzonden, binnen 24 uur nadat u de bestelling heeft geplaatst, worden geannuleerd. Wij verzoeken u daartoe een ticket aan te maken in uw account. Uw orderannulering zal per e-mail bevestigd worden. Zodra uw verzoek tot annulering door ons bevestigd is, mag u deze als ontvangen beschouwen. Indien u uw geannuleerde bestelling reeds heeft voldaan, restitueert IL DONO het betaalde bedrag uiterlijk binnen veertien (14) dagen. Indien de bestelling later wordt geannuleerd wordt 2,50 euro aan administratiekosten in rekening gebracht.


Levering

Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt. IL DONO streeft ernaar om bestellingen binnen 48 uur na ontvangst van de betaling te verzenden. Hiertoe is IL DONO echter niet verplicht. Bij de keuze voor een betaling achteraf streeft IL DONO ernaar om binnen 48 uur na ontvangst van de bestelling het bestelde ter verzending aan te bieden. Wij verzenden via TNT Post. Als een artikel niet in uw winkelmand te plaatsen is het artikel niet op vooraad. Wilt u weten wanneer het artikel weer leverbaar is dan kunt U dit per e-mail aan ons navragen.


Prijzen

De bij de artikelen genoemde prijzen zijn in euro's, inclusief BTW. Verzendkosten zijn (tenzij anders vermeld) niet bij de genoemde prijzen inbegrepen. Vóór het sluiten van de overeenkomst wordt de totaalprijs incl. verzendkosten via onze website gemeld.


Verzendkosten

Voor de verpakkings- en verzendkosten wordt een bijdrage gerekend volgens onderstaand schema. Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Al onze leveringen worden verzonden via TNT Post. Bij een bestelling v.a.

100 euro rekenen wij geen verzendkosten door.


Nederland 2,95 (pakket 4,95)

Europa 3,95 (pakket 8,95)

Buiten Europa 6,95 (pakket 14,95)


Betaling

Betaling van uw bestelling kan op één van de volgende manieren:

iDEAL:

U rekent af in uw vertrouwde betaalomgeving en u wordt automatisch doorgestuurd naar uw eigen internetbankierenpagina van uw eigen bank. U kunt dan direct het bedrag van de bestelling overmaken.

Vooruitbetaling op bankrekening :

Als u kiest voor vooruitbetaling dan krijgt u een e-mail met de juiste bankgegevens. Vergeet niet het ordernummer te vermelden bij de betaling. Wanneer wij de betaling hebben ontvangen dan versturen wij de bestelling en ontvangt u een e-mail dat het verzonden is.

Contant bij het afhalen:

U kunt uw bestelling bij ons afhalen, dit gebeurt op afspraak en u kunt hiervoor op de contactpagina een afspraak maken.


Zichttermijn

Voor zover niet anders is aangegeven, heeft u na ontvangst van de bestelling gedurende een periode van 7 werkdagen het recht om zonder opgave van redenen de koopovereenkomst via een email te ontbinden en de bestelling binnen dezelfde termijn te retourneren. Eventueel gedane betalingen (exclusief administratie- en verzendkosten) zullen binnen 14 dagen worden geretourneerd middels een tegoedbon. Er bestaat geen recht op terugbetaling als het product is gebruikt en/of is beschadigd of de bestelling is geopend en/of niet in de originele verpakking geretourneerd. Tevens bestaat er GEEN RECHT ALS DE VERZEGELING IS VERBROKEN!!! Na het verstrijken van de zichttermijn van 7 werkdagen wordt de koopovereenkomst een feit.


Eigendomsvoorbehoud

De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien de klant al hetgeen de klant op grond van de ter zake van de geleverde producten gesloten overeenkomst(en) aan IL DONO verschuldigd is, heeft voldaan.


Aansprakelijkheid tijdens verzending

Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van de goederen tijdens verzending. U kunt dit risico verzekeren tegen meerprijs. Wilt u hier gebruik van maken, meld dat dan bij uw bestelling. Mocht zich onverhoopt een probleem voordoen, dan horen wij dit wel graag en zullen een klacht indienen bij TNT Post of de Pakketdienst.


Gegevensbeheer

Indien u een bestelling plaatst bij IL DONO, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van IL DONO. IL DONO houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Policy. IL DONO respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens. IL DONO maakt gebruik van een mailinglijst, elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen. Wanneer u een bestelling plaatst bij IL DONO wordt u automatisch aangemeld voor deze mailinglijst.


Garantie

IL DONO garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld en staat daarmee in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product.


Overeenkomst

IL DONO behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren.


Afbeeldingen en specificaties

Alle afbeeldingen, foto's, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten etc. op de site van IL DONO gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. Het is niet toegestaan om afbeeldingen en/of teksten te kopiëren van de site van IL DONO zonder onze toestemming hiervoor.


Retourneren en omruilen van artikelen

Wij doen er alles aan om via onze website te informeren over de artikelen. Mocht een artikel desondanks niet aan uw verwachting voldoen, dan kan deze geruild of geretourneerd worden. Vul hiervoor een ticket in (via je account) met vermelding van het ordernummer en de produkten die je wilt ruilen/retourneren.

Wij willen er u erop wijzen dat, mocht uw bestelling om welke reden ook  u niet bevallen,  deze alleen retour gestuurd kan worden als DE VERZEGELING NIET IS VERBROKEN !!!!!!!!

Voor retouren en/of ruilingen (hierna: retouren) gelden enkele voorwaarden.

De te ruilen artikelen dienen uiterlijk binnen 7 werkdagen na ontvangst op het afleveradres als retour gemeld worden via ons ticketsysteem. De te ruilen artikelen dienen nog in originele staat van verzending te zijn, voorzien te zijn van aangehechte labels en in originele verpakking te worden geretourneerd. Er dient een volledig ingevuld retourformulier meegezonden te worden, deze treft u bij uw bestelling. Artikelen die u in de uitverkoop met een korting van 25% of meer heeft gekocht mogen uitsluitend geannuleerd worden conform artikel Zichttermijn en kunnen NIET geruild worden. De artikelen, welke voor retour gemeld zijn, moeten per omgaande, doch uiterlijk binnen 7 werkdagen na ontvangst van de bestelling op het bezorgadres aan ons geretourneerd zijn. IL DONO accepteert uitsluitend retouren die op hierboven beschreven wijze aangemeld zijn en waarvoor de instructies, die bij aanmelding zijn aangegeven, gevolgd zijn. Retouren die niet of niet binnen de gestelde tijd zijn aangemeld worden niet geaccepteerd. Zodra wij de artikelen van u retour hebben ontvangen zullen wij u direct de nieuwe produkten toesturen. Mocht de levering hiervan langer dan 3 werkdagen gaan duren krijgt u van ons bericht. In geval van vooruitbetaling zal het bedrag van de retouren door ons worden gecrediteerd middels een tegoedbon. Deze tegoedbon blijft altijd geldig en kan worden ingewisseld bij een volgende bestelling.


Klachten

Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over een product dat u bij IL DONO heeft aangekocht. Neemt u dan zo snel mogelijk contact met ons op, via het ticketsysteem in uw account. De portokosten voor het retourneren van een artikel met een klacht komen in eerste instantie voor rekening van de klant. Deze kosten zullen gecrediteerd worden indien de klacht gegrond verklaard wordt. Wij verzoeken u in geen geval zelf een artikel te laten repareren maar eerst contact met ons op te nemen. Indien u toch iets bij derden laat repareren zonder eerst met ons te overleggen kunnen wij de klacht helaas niet meer in behandeling nemen.


Overmacht

IL DONO heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling van een klant op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan de klant mee te delen en zulks zonder dat IL DONO gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.


Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.


Vragen, klachten en opmerkingen
Mocht u na het lezen van deze Voorwaarden klachten, vragen of opmerkingen hebben over deze voorwaarden, neem dan gerust per e-mail contact op met ons.